Tema e DezertacionitFusha e StudimitUdhëheqësi ShkencorDoktoranti
Përballueshmëria e borxhit publik, rasti i Shqipërisë Eknomiks Prof. Dr. Ahmet Mançellari Alba Allmuça
Arsimi i Lartë dhe ndikimi i tij në rritjen ekonomike. Rasti i Shqipërisë Eknomiks Prof. Dr. Sulo Hadëri Ditjona Kule
Ndikimi i kredisë në disa tregues kryesor makroekonomikë. Rasti i Shqipërisë Eknomiks Prof. Dr. Tonin Kola Ergita Kokaveshi
Çmimet e banesave në Shqipëri, nën këndvështrimin e kërkesës Eknomiks Phd. Erjon Luçi Erjona Suljota
Liberalizimi tregtar, impakti në rritjen ekonomike. Rasti i Shqipërisë Eknomiks Prof. Dr. Servete Gruda Holta Kora (Bako)
Regjimi i shënjestrimit të inflacionit, një propozim për Shqipërinë Eknomiks Prof. Dr. Dhori Kule Mimi Kodheli
Efiçienca teknike e njësisë spitalore Eknomiks Prof. Dr. Dhori Kule Tatjana Elezi
Qiraja financiare (Leasing –u), burim alternativ financimi për ndërmarrjet shqiptare.(Analizë sasiore dhe cilësore e këtij burimi financimi në Shqipëri) Financë Prof. Dr. Beshir Ciceri Alban Korbi
Kërkesat e kapitalit rregullator dhe sjellja e bankave përkundrejt riskut në sistemin bankar shqiptar Financë Prof. Asoc. Dr. Dorina Kripa Andromadhi Kuho
Mbikqyrja bankare në stadin aktual të zhvillimit në sistemin bankar. (Implementimi i rregullativës së Bazel III dhe ndikimi i tij në sistemin bankar të Kosovës) Financë Prof. Dr. Arben Malaj Esat Durguti
Vlera e ndërmarrjes dhe faktorët që përcaktojnë atë: Rasti i bankave shqiptare dhe kompanive të sigurimit në Shqipëri Financë Prof. Dr. Sherif Bundo Kaludia Lipi (Nikolla)
Metodat dhe modelet e vlerësimit të njësive ekonomike, mbështetur në treguesit ekonomiko-financiarë Kontabilitet Prof. Dr. Vjollca Karapici Antoneta Polo
Tregu i kredive për shtëpi dhe implikimi i krizave në të. Rasti i Shqipërisë Kontabilitet Prof. Asoc. Dr. Orfea Dhuci Iris Shahini
Pronësia intelektuale dhe ndikimi i saj në performancën e kompanive: Rasti i bankave në Shqipëri Kontabilitet Prof. Dr. Lindita Lati Marsel Sulanjaku
Cilësia e auditimit dhe menaxhimi i fitimeve: Rasti i Shqipërisë Kontabilitet Prof. Dr. Vjollca Karapici Teuta Llukani
Investigimi i faktorëve të mjedisit që ndikojnë rritjen e bizneseve të vogla në Shqipëri Menaxhim Prof. Dr. Shyqyri Llaci Anisa Kume
Praktikat e inovacionit si një rrugë drejt rritjes së performancës në sektorin e shërbimeve në Shqipëri: (Industria Bankare dhe e Telekomunikacionit) Menaxhim Prof. Dr. Vasilika Kume Dorjana Feimi
Partneriteti publik privat – Koncesionet si një mënyrë menaxhimi dhe financimi i shërbimeve publike Menaxhim Prof. Dr. Andrea Koxhaj Durim Kraja
Reforma e sigurimeve shëndetësore, sfidat dhe tendencat. Rasti i skemës së sigurimeve shëndetësore në Shqipëri Menaxhim Prof. Dr. Shyqyri Llaci Enkelejda Avdi
Praktikat e shëndetshme të kulturës organizative dhe komunikimit në mbështetje të angazhimit të punonjësve Menaxhim Prof. Dr. Shyqyri Llaci Fatma Jaupi
Faktorët determinues të qëllimit sipërmarrës: një studim mbi prirjet e studentëve shqiptar Menaxhim Prof. Dr. Vasilika Kume Gentjan Shaqiri
Analiza e sistemit të sigurimeve shoqërore në këndvështrimin ekonomik dhe juridik Menaxhim Prof. Dr. Dhori Kule Monika Kryemadhi
Sfidat tregtare të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një qasje e kombinuar e ndikimit të proceseve integruese në politikën dhe flukset tregtare të Shqipërisë Menaxhim Prof. Dr. Suzana Panariti Pranvera Kastrati
Kënaqësia e pacientit, instrument për vlerësimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në spitalet publike. Rasti i QSUT-së Menaxhim Prof. Dr. Ahmet Ceni Sllavka Kurti
Projektet – mekanizmi kryesorë për zbatimin e strategjisë së zhvillimit të Kosovës. (Komuna e Prishtinës, Rast studimor) Menaxhim Prof. Dr. Suzana Panariti Sokol Krasniqi
Vlerësimi i zhvillimit të qëndrueshëm, konkurrueshmërisë dhe kohezionit në nivel rajonal Marketing Prof. Dr. Ilia Kristo Adela Llatja
Përzgjedhja e universitetit dhe ndikimi i marketingut në vendimmarrjen e studentëve në Shqipëri Marketing Prof. Dr. Vjollca Bakiu Elfrida Manoku
Turizmi në Kosovë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i tij. Rast studimi rajoni turistik i Alpeve Shqiptare në Kosovë Marketing Prof. Dr. Vjollca Bakiu Halil Bajrami
Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli Hedonik Marketing Prof. Dr. Liljana Elmazi & Prof. Dr. Halit Xhafa Marsela Thanasi
Lidhja mes markës së korporatës, reputacionit dhe marrëdhënieve publike Marketing Prof. Dr. Liljana Elmazi Rejla Bozdo
Parandalimi i pastrimit të parave Marketing Prof. Dr. Ilia Kristo Roland Subashi
Studimi i sjelljes së konsumatorëve të borxhit të brendshëm shtetëror, rasti i Shqipërisë Marketing Prof. Dr. Vjollca Bakiu Vanina Jakupi
Kompresimi dhe mbrojtja e të dhënave përmes “Paraqitjes me kombinime”. (Rasti i studimit: Imazhet) Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Bashkim Ruseti Elda Cina
Cilësia e të dhënave në sistemet e informacionit në kontabilitet nëpërmjet DATA MINING Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Dhimitri Tole Erjon Zoto
Skema e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Areti Stringa Aida Guxho
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.