Tema e DezertacionitFusha e StudimitUdhëheqësi ShkencorDoktoranti
Korrupsioni dhe ndikimi i tij në rritjen ekonomike. Ekonomiks Prof. Dr. Sulo Hadëri Adela Shera
Reforma në sistemin e financimit, premisë dhe shtytje e rëndësishme për rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në Shqipëri. Ekonomiks Prof. Dr. Dhori Kule Elvana Hana
Investimet e huaja direkte në Shqipëri, analizë e efekteve,politikave dhe lidhja me rritjen ekonomike Ekonomiks Prof. Dr. Raimonda Duka Oltiana Zoto
Migrimi i brendshem në Shqipëri: Analiza e faktorëve përcaktues dhe e impakteve Ekonomiks Prof. Dr. Engjëll Pere Etis Jorgji
Ndikimi i proçeseve decentralizuese në zhvillimin rajonal social të Vlorës Ekonomiks Prof. Dr. Raimonda Duka Matilda Veliu
Impakti i faktorëve ekonomike dhe psikologjike në aplikimin e teorisë së agjencisë të pagës Menaxhim Prof. Dr. Ahmet Ceni Imelda Sejdini
Menaxhimi i infrastrukturës në Shqipëri – Proçese dhe ndikime Menaxhim Prof. Asoc. Dr. Mimoza Manxhari Fjoralba Vela
Investimet e Huaja Direkte në Turizëm, sfida dhe perspektiva. Rasti i rajonit të Vlorës Menaxhim Prof. Dr. Ingrid Shuli Veronika Durmishi
Aplikimet multimediale në bizneset shqiptare (rast studimi kompanitë e telefonisë së lëvizëshme Statistikë Prof.Dr. Kozeta Sevrani Gloria Tyxhari
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.