1. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Grupit Financiar Eurosig – UBA Bank – Insig Aksioneri dhe Fakultetit të Ekonomisë – 31.05.2022

2. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet PwC dhe Fakultetit të Ekonomisë – 12.01.2022

3. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Balfin dhe Fakultetit të Ekonomisë – 14.04.2022

4. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Air Albania dhe Fakultetit të Ekonomisë – 10.11.2021

5. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Edotta Sh.p.k dhe Fakultetit të Ekonomisë – 14.12.2021

6. Marrëveshje bashkëpunimit ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Universitetit të Tiranës

7. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Entit  Rregullator të Energjisë dhe Fakultetit të Ekonomisë – 10.11.2021

8. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bankës Kombëtare Shqiptare dhe Fakultetit të Ekonomisë

9. Kontratë Partneriteti ndërmjet Institutit të Modelimeve në Biznes sh.p.k. dhe Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës – 21.04.2021

10. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Universitetin e Tiranës – 27.11.2020

11. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bankës Amerikane të Investimeve dhe Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti I Tiranës – 27.02.2020

12. Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë dhe Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës – 19/02/2019

13. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Union Bank dhe Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës – 27.06.2019

14. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Junior Achievement of Albania dhe Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës – 17.10.2019

15. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti I Tiranës dhe Bursa Shqiptare e Titujve Alse – 05.06.2019

16. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës dhe Agjencisë së Prokurimit Publik  - 20.06.2018

17. Marrëveshje bashkëpunimi – Master Evropian në Statistikat Zyrtare ndërmjet Institutit të Statistikave dhe Fakultetit të Ekonomisë – 14.06.2018

18. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet InfoSoft Business Solutions dhe Fakultetit të Ekonomisë – 11.04.2018

19. Marrëveshje Mirëkuptimi mbi Bashkëpunimin dhe Ndërveprimin Ndërinstitucional me Kontrollin e Lartë të Shtetit (2016)

20. Marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Standartizimit të Botimeve të Librit (2015)

21. Marrëveshje Bashkëpunimi me Raiffeisen Bank sh.a (2014)

22. Marrëveshje Bashkëpunimi me Qendrën “CoSEBS” (2013)

23. Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (2013)

24. Memorandum Bashkëpunimi me Konfindustria shqiptare (2012)

25. Marrëveshje për konkursin me punimet më të mira për nënshkrimin elektronik me Autoritetin Kombëtar për Certifikim Elektronik (2011)

26. Marrrëveshje me ProCredit Bank sh.a për sponsorizimin e Konferencës së 9-të studentore me titull “Ekonomia shqiptare në fokusin e studentëve të financës” (2011)

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.