Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Përgjegjës Departamenti dhe Anëtar i Senatit Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Eshtë diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, dega Administrim Biznesi, profili Marketing në vitin 2003. Ka fituar titullin Master në Administrim Biznesi, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës SHBA në Korrik 2006. Ka fituar titullin akademik Docent në vitin 2009 si dhe gradën shkencore Doktor në Marketing në Maj 2011. Aktualisht mban titullin akademik Profesor i Asociuar fituar në vitin 2016 pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Pjesëmarrës në seminare dhe konferenca të organizuara brenda dhe jashtë vendit. Ka realizuar botime në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit si dhe botuar materile për përdorim nga studentët si bashkëautor dhe autor i vetëm. Që nga viti 2004 dhe në vazhdim ka punuar si konsulent në disa nga kompanitë më të mëdha në Shqipëri në fushën e marketingut.
Fusha e kërkimit: Marketing dhe Manaxhim i Marrëdhënieve me klientët
Lëndët: Bazat e Marketingut, Menaxhim Marketingu, Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.