Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: Prof. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Kam përfunduar Fakultetin e Ekonomisë, në Universitetin e Tiranës, në profilin ekonomist për industri në vitin 1980. Pas përfundimit të studimeve jam emëruar ekonomiste ne Parkun Automobilistik te Udhetareve deri ne vitin 1981. Nga viti 1981 -1993 pedagoge ne katedren e Planifikimit, 1993- 1996 pedagoge ne departamenti e ekonomiksit. 1996- 1997 Drejtor i Politikave tregetare dhe Konjuktures se Çmimeve MITT. 1997- 2001 keshilltare e Drejtorit te pergjithshem INSIG. 2001- 23003 ne kabinetin e Ministrit te sShtetit per Integrimin Europian. 2006-2007 nen/Drejtor ne Albetelekom Tirana 1. 2007- e ne vazhdim pedagoge prane departamentit Marketing Turizem, FE, UT. Ne vitin 2012 jam zgjedhur pergjegjese e Departamentit Marketing- Turizem. Në vitin 1988 kam marre titullin shkencor “Kandidat i Shkencave Ekonomike, ne 1993 Doktori i Shkencave Ekonomike Në vitin 2011 ka fituar titullin akademik Profesor i Asociuar nga Universiteti i Tiranës. Në vitin 2016 ka fituar titullin akademik Profesor, po nga Universiteti i Tiranës. Kam realizuar një sërë specializimesh në Universitete Europiane dhe Amerikane Jam autore i disa teksteve mësimore, monografive, artikujve shkencore. Kam marrë pjesë në konferenca shkencore dhe kam qenë anëtare i disa grupeve për realizimin e studimeve në bashkëpunim me universitete e institute kërkimore të huaja.
Fusha e kërkimit: Marketing, Manaxhimi i Markes
Lëndët: Bazat e Marketingut, Menaxhim Marke, Menaxhimi Strategjik i Markës
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.