Urdhri Nr. 05 Datë 01.07.2024 i Rektorit të UT shpall datën 08.07.2024 si datë zgjedhjesh për drejtues të njësisë bazë në Departamentin e Financës të Fakultetit të Ekonomisë UT.

Urdhri nr.5 Datë 1.07.2024

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.