Zgjedhjet për Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik për Institucionet e Arsimit të Lartë do zhvillohen ditën e premte, datë 21.06.2024 nga ora 8.00 deri në orën 16.00.

Salla ku do votojë personeli akademik i Fakultetit të Ekonomisë është B203.
Sallat ku do votojnë studentët e Fakultetit të Ekonomisë janë A101, A102, A103, A201, A202 dhe A203.
Më poshtë gjendet ndarja në salla e studentëve për Fakultetin e Ekonomisë.

Klikoni për më tepër

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.