Vendimi "Për ngritjen e Komisioneve të Qendrave të Votimit, në Fakultetin e Ekonomisë"

Klikoni për më tepër:

Vendim Nr. 6, datë 10.06.2024

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.