Të dashur studentë, sikurse kemi vepruar çdo vit, pagesa për muajt përmbyllës për bursat do të realizohet brenda muajit Qershor 2024.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.