Vendim i KIZ UT Nr. 66, Datë 10.06.2024 "Per korrigjimin e gabimit material në Vendimet e KIZ-it, nr. 47 dhe 49, datë 18.05.2024"

Klikoni për më tepër:

 

 

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.