Konferenca_7_ne_turqi.PNG

Fakulteti i Ekonomisë, UT është një nga partnerët themelues të Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region (ASECU) në vitin 1996.

Për Vitin 2024 do të zhvillohet Konferenca e 7-të Ndërkombëtare në Economics që zhvillohet në Anadolu University, Eskiesehir, Turqi në data 31 Maj - 2 Qershor 2024

Call For Papers

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.