Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës shpall konkursin për vende pune për personel akademik me kohë të plotë, të shpallur në Buletinin nr. 18 datë 8.04.2024.
- 1(nje) vend pune personel akademik në departamentin e Marketing Turizëm
 
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.