Njoftohen të gjithë studentët bursistë se pas "Vendimit të Bordit të Administrimit-UT për miratimin e Buxhetit  të Konsoliduar të UT e të përjcjellë nga Rektorati me shkresë, të datës 26. 03. 2024", pagesa e bursës së studimit për të gjitha kategoritë përfituese (dhe për studentët ekselentë me mbështetje financiare) është proceduar nga strukturat e fakultetit dhe në ndërkohë është në proces miratimi nga dega e Thesarit.

Faleminderit !

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.