Publikohet “Newsletter” i parë i projektit 1Future. Në të mund të gjeni informacion mbi ecurinë e projektit gjatë 6 muajve të parë të zbatimit të tij. Universiteti i Tiranës është koordinator i projektit të përbërë prej 18 partnerësh akademik dhe jo-akademik nga rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe nga vendet e BE-së.

Ndiqni për më shumë faqen web të projektit: https://1future.feut.edu.al/

The first newsletter of the 1Future project has been published. In it, you can find information about the progress of the project during its first 6 months of implementation. The University of Tirana is the coordinator of the project, which consists of 18 academic and non-academic partners from the Western Balkans region and EU countries.

For more information, please visit the project's website: https://1future.feut.edu.al/

Klikoni për më tepër

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.