Njoftohen studentët e programit master, se mbrojta e diplomave do të bëhet sipas datave të shënuara në tabelën e mëposhtme:

Datat e mbrojtjes së diplomave, Master, Tetor 2023

Afati i dorëzimit të diplomave është deri 2 (dy) ditë para datës së mbrojtjes së tyre, ditën e martë, datë 03 Tetor 2023, ora 12:00

Afati i dorëzimit të praktikave mësimore është  deri 2 (dy) ditë para datës së mbrojtjes së tyre, ditën e premte, datë 29 Shtator 2023, ora 12:00, ndërsa mbrojtja e tyre do të zhvillohet ditën e martë, datë 03 Tetor, ora 12:00.

Praktikat mësimore dhe diplomat do të dorëzohen në sekretaritë e departamenteve përkatëse.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.