Departamenti i Gjuhës Greke i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës në bashkëpunim me Ambasadën e Greqisë në Tiranë, më datë 29 maj 2023, ora 10:00, pranë Godinës “Liria”, do të organizojë aktivitetin me titull: Hellenic – Albanian Career Day.

Bashkëngjitur gjeni:
Përcjellje informacioni nga Universiteti i Tiranës mbi aktivitetin “Hellenic –Albanian Career Day”

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.