antetaret_e_komisionit_titulli_DR.jpg

Ditën e Hënë, datë 13.03.2023, Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Prof. Dr. Dhori Kule priti anëtarët e Komisionit të dhënies së gradës shkencore “Doktor”, dalë nga procesi i votimit zhvilluar në FEUT në datë 07.03.2023, përkatësisht: Prof. Dr. Shyqyri Llaci, Prof. Dr. Suzana Panariti, Prof. Dr. Liljana Billa (Elmazi), Prof. Dr. Ëngjëll Pere, Prof. Dr. Kozeta Sevrani, Prof. Asoc. Dr. Ezmolda Barolli, Prof. Asoc. Dr. Brunilda Duraj (Zani), Prof. Dr. Sotiraq Dhamo, Prof. Dr. Rezarta Shkurti (Perri).

Në mbledhjen e tyre të parë, anëtarët zgjodhën Kryetar të Komisionit të dhënies së gradës shkencore “Doktor”, Prof. Dr. Shyqyri Llaci.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.