Departamenti i Financës, FEUT po zhvillon një pyetësor me të gjithë studentët e diplomuar nga ky departament ndër vite me qëllim krijimin e urave të ndërsjellta të bashkëpunimit me Ju.

Jeni të lutur të plotësoni pyetësorin duke klikuar në link-un e mëposhtëm, brenda datës 16 Dhjetor 2022.

Ju falenderojmë paraprakisht dhe mirëpresim përfshirjen tuaj!

Pyetësor për studentët e diplomuar në programet e studimit në degën Financë, FEUT

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.