Janë hapur thirrjet e reja për aplikime Erasmus+ 2023.

Për më shumë informacion mbi Guidën e programit 2023 dhe kalendarin e deadline-ve klikoni linkun: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

 

 

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.