Në vazhdën e sesioneve informuese online lidhur me aplikimet e reja ‘Call for proposals 2023’, agjensia EACEA fton anëtarët e personelit akademik të interesuar, të marrin pjesë në aktivitetin e radhës që do të zhvillohet online në datën 9 Dhjetor 2022,  ku do të shtjellohet në detaje informacioni i nevojshëm lidhur me aplikimin për projektet ‘Rritja e kapaciteteve në Arsimin e Lartë – CBHE’.

Për sa më sipër, për të interesuarit, linku bashkëngjitur: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-programme-capacity-building-higher-education-2022-12-09_en

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.