Europian Institute for Innovation and Technology e mbështetur nga Komisioni Europian, ka hapur thirrjen e tretë për HEI brenda iniciativës EIT-HEI. Përmes kësaj thirrjeje, kjo iniciativë synon të mbështesë Institucionet e Arsimit të Lartë (HEI) që të zhvillojnë aktivitete të cilat do të përmirësojnë kapacitetet e tyre inovative dhe sipërmarrëse.

Afati për aplikime është deri në 28 shkurt 2023.

Për më shumë informacione mund të klikoni në www.eit-hei.eu dhe të lexoni dokumentin e bashkangjitur në pdf.

Gjithashtu mund të ndiqni "webinaret" si më poshtë:

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.