Këtu do të gjeni njoftimin:
"Për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional, afati, kriteret për anëtarët e çdo komisioni dhe dokumentacioni që duhet të dorëzojnë kandidatët".

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.