Provimi i lëndës Ekonomiks Industrial, Bachelor, Viti III, dega Ekonomiks, do të zhvillohet me datë 27.05.2022, ora 11:00, në sallat A102, A103, A104.

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.