Këtu do të gjeni:

Datat e Provimeve, Master Viti I, Semestri II, Qershor 2022

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.