Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Darti Malaj ka kryer studimet Bachelor në Ekonomi dhe Tregti Ndërkombëtare pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Drejtësisë, Universiteti i Macerata-s në Itali. Në vitin 2014 përmes programit Erasmus + ka kryer një semester shkembim studentor në Fakultetin e Ekonomise, Universiteti Saint Louis në Bruksel, dega Ekonomi Ndërkombëtare dhe Menaxhim Biznesi. Gjithashtu ka fituar titullin Master i Shkencave në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, dega Marketing. Ka kryer disa trajnime dhe ka qënë pjesmarrës i disa forumeve e konferencave në Shqipëri dhe në Europe, kryesisht të organizuara nga Bashkimi Europian dhe Banka Botërore. Gjithashtu, ka eksperiencë të shkëlqyer në fushën e marketingut digjital dhe menaxhimin e rrjeteve sociale në kompani shumë të njohura dhe është bashkëthemelues i markës së parë Shqiptare në fushën e kozmetikës. Z. Malaj ka një eksperience disa vjeçare në sektorin publik, ku pas përfundimit të programit të Ekselencës së Prokurimit Publik në Universitetin e Ekonomisë në Vienë ka përftuar çertifikatën e “Ekselentit të Prokurimit Publik”.
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.