Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Lektore në fushën e marketingut që prej vitit 1997 në disa Universitete publike dhe private. Është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, dega Marketing Universiteti i Korcës në vitin 1996. Ka fituar titullin Master në Marketing Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në vitin 2008. Ka marrë gradën shkencor “Doktor” në fushën e marketingut në institucionet e arsimit të lartë në vitin 2015. Pjesëmarrëse dhe referuese në një numër konferencash shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka realizuar botime në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ka kryer disa specializime në fushën e marketingut në disa universitete si në Itali, Greqi dhe Kanada.
Fusha e kërkimit: Kërkimi marketing; Marketingu publik; Marketingu në institucionet e arsimit të lartë
Lëndët: Bazat e Marketingut, Kërkim Marketing, Menaxhim Marketingu
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.