Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Eshtë diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, dega Administrim Biznesi, profili Marketing në vitin 2005. Ka fituar titullin Master në Marketing, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës SHBA në Korrik 2007. Ka fituar gradën shkencore ‘’Doktor’’ në Marketing në Mars 2011. Pjesëmarrëse në seminare dhe konferenca të organizuara brenda dhe jashtë vendit. Ka realizuar botime në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit si dhe botuar materiale për përdorim nga studentët si bashkëautor dhe autor i vetëm. Ka realizuar një sërë bashkëpunimesh me universitete rajonale dhe ndërkombëtare. Që nga viti 2010 dhe në vazhdim ka bashkëpunuar edhe si konsulente në fushën e marketingut.
Fusha e kërkimit: Marketing, Strategjia Marketing, Marketingu Social
Lëndët: Menaxhim Marketingu, Marketingu Social, Strategji Marketingu
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.