Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: Msc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Bachelor në Financë në vitin 2011 dhe Master i Shkencave në Financë në vitin 2013, me rezultate të larta. Ka kontribuar si personel akademik me kohë të pjesshme pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës në vitet 2017-2023, në departamentin Marketing. Që pas diplomimit është angazhuar në disa role në fushën e marketingut, duke punuar me brande ndërkombëtare, pranë kompanive të njohura në sektorin privat.
Fusha e kërkimit: Turizëm i qëndrueshëm, Circular Economy, CRM
Lëndët: Bazat e Marketingut, Menaxhim Marketingu, Menaxhim i Marrëdhënjeve me Klientët
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.