Departamenti: Kontabilitet
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Msc. Almina Manoku është pedagoge me kohë të plotë pranë Departamentit të Kontabilitetit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Almina Manoku është diplomuar në Bachelor në vitin 2014 dhe në vitin 2016 ka përfunduar studimet Master i Shkencave në Kontabilitet dhe Auditim pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Angazhimi i saj në fushën akademike ka filluar që në vitin 2017 si Pedagoge e ftuar me kohë të pjesshme, pranë Fakultetit të Ekonomisë. Që prej vitit 2016 punon në fushën e kontabilitetit dhe të implementimit të sistemeve të informacionit kontabël, në subjekte ekonomike të ndryshme të vendit tonë dhe të huaja. Ka punuar intensivisht në implementimin e sistemeve Alpha Web në Shqipëri dhe Microsoft Dynamics 365 (Navision) në projekte ndërkombëtare, në koorporata të mëdha dhe të mesme. Pjesëmarrëse në konferenca kontabiliteti dhe botuese në revista ndërkombëtare. Fushat e interesit përfshijnë Sistemet e Informacionit në Kontabilitet dhe Hetimi financiar/Kontabiliteti Ligjor (ang. Forensic Accounting)
Fusha e kërkimit: Organizimi i sistemeve të kontollit kontabël; Ndikimi i teknologjisë së informacionit në kontabilitet; Sistemet e kompjuterizimit kontabël.
Lëndët: Organizimi i Sistemeve të Kontabilitetit
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.