Departamenti: Kontabilitet
Grada/Titulli: Doc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në degën Financë – Kontabilitet, diplomuar për Master Shkencor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, për Kontabilitet dhe Auditim, dhe në process të përfundimit të doktoraturës. Anëtar i ACCA që nga dhjetori i vitit 2000, ekspert kontabël i autorizuar që nga viti 2006 dhe kontabël i MNiratuar që nga viti 2004. President dhe kreu i Këshillit Drejtues të Institutit Kontabilistëve të Çertifikuar në Shqipëri. Autor ose bashkë- autor i disa teksteve mësimorë dhe artikujve në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare
Fusha e kërkimit: Raportimi financiar, metodologjia ne vendosjen e tarifave te ndermarrjeve te ujësjellësave
Lëndët: Parimet Bazë të Kontabilitetit, Kontabilitet Financiar, Kontabilitet Financiar i Avancuar, Auditim
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.