Njoftohen studentët e programit master, se mbrojta e diplomave dhe praktikave do të bëhet sipas datave të shënuara në tabelën e mëposhtme:

Datat e mbrojtjes së diplomave dhe praktikave, Master, Nëntor 2023

Afati i dorëzimit të diplomave dhe praktikave është deri 2 (dy) ditë para datës së mbrojtjes së tyre, ditën e Martë , datë 14 Nëntor 2023, ora 12:00

Ndërsa mbrojtja e tyre do të zhvillohet ditën e enjte dhe të premte , datë 16 dhe 17  Nëntor, ora 14:30 .

Diplomat dhe Praktikat do të dorëzohen në sekretaritë e departamenteve përkatëse.

Studentët të cilët nuk kanë shlyer detyrimet nuk do të lejohen të hyjnë në Mbrojtjen e Diplomës dhe Praktikave.

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.